De Hoge Raad schijnt zijn licht op de positie van de licentie bij faillissement

De arresten Credit Suisse/Jongepier q.q. en Curatoren/Verhuurder van de Hoge Raad van 2018 leren dat licentienemers stevig in het zadel zitten bij een faillissement van licentiegevers. Dat is goed nieuws voor de vele ondernemingen die voor hun voortbestaan van licenties afhankelijk zijn. Het slechte nieuws is dat curatoren nu aansprakelijkheidsclaims vrezen als zij gelicentieerde rechten verkopen, maar die vrees lijkt maar gedeeltelijk op zijn plaats.

Artikel in Ars Aequi, mei 2019, p. 361-370

Webinar Auteursrecht 2018

In deze webinar worden de ontwikkelingen binnen het auteursrecht in 2018 op het gebied van onder meer het werkbegrip, beschermingsomvang, de mededeling aan het publiek en openbaarmaking besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar duurt 1 uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op. De webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú uitkomt. 

Webinar Merkenrecht 2018 deel 2

In deze webinar worden de ontwikkelingen binnen het merkenrecht in 2018 op het gebied van onderscheidend vermogen, verwarringsgevaar, ompakken en gebruik besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar duurt één uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op. De webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú uitkomt. 

Webinar Merkenrecht 2018 deel 1

In deze webinar worden de ontwikkelingen binnen het merkenrecht in 2018 op het gebied van vormmerken, kleurmerken, onderscheidend vermogen, bekendheid en overeenstemming besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). e webinar duurt één uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op. De webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú uitkomt. 

Webinar IE-update 2e kwartaal 2018

In deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het intellectuele eigendomsrecht van het tweede kwartaal van 2018 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten, octrooi- en merkengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met een academische vooropleiding. De webinar duurt één uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op. De webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú uitkomt.

Webinar IE-update 1e kwartaal 2018

In deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het intellectuele eigendomsrecht van het eerste kwartaal van 2018 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten, octrooi- en merkengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met een academische vooropleiding. De webinar duurt één uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op. De webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú uitkomt. 

Daiichi: the Court of Justice of the EU as the highest European IP court

The Daiichi judgment of the Court of Justice in 2013 has so far had the status of a 'wallflower' in intellectual property circles ('IP'), and did not receive the attention it deserves. This is strange for several reasons, if only because the Japanese word "daiichi" stands for "number one" and is therefore directly a flag that covers the content of the judgment: the Court of Justice becomes the highest court for almost the entire domain of intellectual property law ("IP") within the European Union.

A license to sue

Noot bij HvJEU 4 februari 2016, (C-163/15) (Hassan v Breiding) en HvJEU, 22 juni 2016, (C-419/15)(Thomas Philipps v Grune Welle) AA 2016, p. 758-765.

De vraag wat de vermogensrechtelijke status van een licentie is, speelde ook – zij het verhuld – in de hier te bespreken arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJEU”) naar aanleiding van prejudiciële vragen van het Oberlandesgericht Düsseldorf in twee separate procedures over licenties onder zogeheten Gemeenschapsmodellen en Gemeenschapsmerken.

Noot Computerrecht bij ABN AMRO v Berzona

Computerrecht 2015/121, p. 177-179, noot bij Hoge Raad, 11 juli 2014, ABN AMRO v Berzona:

De kernoverweging van het arrest is te vinden in r.o. 3.6.4. Daar overweegt de Hoge Raad klip en klaar dat het faillissement niet tot gevolg heeft dat de curator “(‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt.” Deze overweging volgt op de stelling (onder 3.6.3) dat de mogelijkheid van de curator om de uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenissen (‘passief’) niet na te komen, slechts geldt voor “verbintenissen die uit of ten laste van de boedel moeten worden voldaan, zoals een betaling, de afgifte van een zaak of de vestiging van een recht.