DISCLAIMER

De op deze website gepubliceerde informatie is niet bedoeld en kan op geen enkele wijze worden beschouwd als juridisch advies, in welke vorm dan ook. Ieder gebruik van gepubliceerde informatie is volledig voor eigen risico van de gebruiker.

Hoewel deze site zorgvuldig wordt samengesteld, staan wij niet in voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie, voor het niet verouderd zijn of het niet achterhaald zijn van gepubliceerde informatie of uitspraken.

IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE ONJUISTHEID OF ONVOLLEDIGHEID VAN DE OP DEZE WEBSITE GEPUBLICEERDE INFORMATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN - INCLUSIEF HYPERLINKS EN ACHTERLIGGENDE WEBSITES OF BRONNEN - IN WELKE VORM DAN OOK, IS UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN. 

Op het gebruik van deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd.

dickvanengelen.nl is een uitgave van Offis4you BV, Loenen aan de Vecht (Kamer van Koophandel Utrecht 30226743).