Noot bij Hoge Raad ITT v Karl Dungs: gedwongen overdracht van domeinnamen

dungsklein.png

ITT v Karl Dungs: gedwongen overdracht van domeinnamen. Noot bij HR 30 november 2018 (ITT v Karl Dungs). Verschenen in AA februari 2019, p. 141 - 146.

 

"De overwegingen van de Hoge Raad lijken – uiteraard – op het eerste gezicht consistent, maar bij nadere beschouwing is wat de Hoge Raad hier zoal overweegt niet overtuigend en lijkt de Hoge Raad te miskennen welke juridische hobbels genomen dienen te worden voordat gedwongen overdracht van een domeinnaam door de domeinnaamhouder aan een derde juridisch mogelijk is.

 

[...]

 

Na de juiste constatering dat ‘het recht op een domeinnaam’ niet wettelijk geregeld is, gaat de Hoge Raad in op de vraag wanneer ‘degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren’ gedwongen kan worden ‘de domeinnaam aan een ander over te dragen’. Wat allereerst opvalt, is dat
de Hoge Raad daarbij geen woord vuil maakt aan de door Langemeijer in zijn conclusie aangekaarte vraag wat het rechtskarakter van een recht op een domeinnaam is: (a) een sui generis absoluut recht of (b) slechts een vorderingsrecht tegenover de domeinnaam-uitgevende instantie. Tegen die achtergrond verbaast het dat de Hoge Raad simpelweg spreekt over ‘het recht op een domeinnaam’ en over het overdragen van ‘de domeinnaam’, alsof dit alles een juridisch uitgemaakte zaak zou zijn. Dat is ten tweede opvallend omdat het antwoord op de vraag of ‘het recht op een  domeinnaam’ een sui generis recht of een vorderingsrecht op een domeinnaam-uitgevende instantie is, van wezenlijk belang is voor de – noch door de Hoge Raad, noch door P-G Langemeijer onder ogen geziene – vraag of dat recht op een domeinnaam überhaupt wel overdraagbaar is.

 

[...]

 

De oplettende lezer valt uiteraard op dat daar niet gesproken wordt over het overdragen van een domeinnaam, zoals de Hoge Raad dat wel doet, maar kennelijk bewust in het midden gelaten wordt of een recht op een domeinnaam – of dat nu een sui generis recht is of een vorderingsrecht op SIDN – overdraagbaar is in de zin van artikel 3:83 BW door een vorm van contractsvernieuwing te hanteren. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de Hoge Raad met zijn overwegingen over verplichtingen om een domeinnaam over te dragen enigszins als een olifant tegen deze door SIDN zorgvuldig ingerichte juridische porseleinkast aanschurkt. Een wat fijnzinniger en fijnmaziger argumentatie door de Hoge Raad zou de gemoedsrust van rechtzoekenden en hun adviseurs in ieder geval goed gedaan hebben."