US Supreme Court in KSR v Teleflex: De gemiddelde vakman denkt na en onderzoekt

47406.jpg

Op 30 april 2007 deed de US Supreme uitspraak in KSR International v Interflex en vernietigde het arrest van de Federal Circuit Court of Appeals.

Dat Hof had geoordeeld dat het octrooi op de 'combinatie-uitvinding' van Engelgau (waarvan Teleflex de licentie had) niet nietig was. De Federal Circuit had geoordeeld dat de verschillende elementen van de door Engelgau geoctrooieerde vinding weliswaar in een drietal octrooien te vinden waren maar dat in die octrooien geen aanwijzing was te vinden om de in die octrooien geopenbaarde kennis te combineren. Daarbij paste de Federal Circuit de zogeheten 'Teaching, Suggestion or Motiviation' test (TSM) nogal rigide toe. Volgens die test is een vinding alleen voor de hand liggend indien de stand van de techniek, de aard van het probleem of de kennis van de gemiddelde vakman suggereert of motiveert om die verschillende inzichten te combineren. 

De Supreme Court stelde voorop dat een dergelijke test een goed hulpmiddel is om uitvindigshoogte te kunnen bepalen, maar niet zaligmakend is. Problemen ontstaan bijvoorbeeld bij die kennis of inzichten die algemeen bekend zijn, omdat die om die reden wellicht juist niet worden 'uitgespeld' in handboeken. Ook wordt bij de TSM-test voorbijgegaan aan de omstandigheid dat verschillende octrooien niet een suggestie bevatten om ze met elkaar te combineren, maar dat de ontwikkeling van de techniek c.q. de markt er toe leidt dat voorheen gescheiden technologieen met elkaar in verband worden gebracht, zoals in deze zaak het gebruik van electronische sensoren bij mechanisch verplaatsbare pedaalmechanismen in auto's. De Supreme Court overwoog:

Helpful insights, however, need not become rigid and mandatory formulas. If it is so applied, the TSM test is incompatiblewith this Court’s precedents. The diversity of inventive pursuits and of modern technology counsels against confining the obviousness analysis by a formalistic conception of the words teaching, sugges-tion, and motivation, or by overemphasizing the importance of pub-lished articles and the explicit content of issued patents. In many fields there may be little discussion of obvious techniques or combina-tions, and market demand, rather than scientific literature, may of-ten drive design trends. Granting patent protection to advances thatwould occur in the ordinary course without real innovation retardsprogress and may, for patents combining previously known elements,deprive prior inventions of their value or utility.

Bij het bepalen van uitvindingshoogte dient niet alleen gekeken te worden naar het probleem dat de vakman wilde oplossen, maar naar de in de brache spelende behoeften en problemen die door het octrooi worden behandeld, omdat daarin een reden gelegen kan zijn om elementen te combineren:

The Circuit first erred in holding that courts and patent examiners should look only to the problem the patenteewas trying to solve. Under the correct analysis, any need or problem known in the field and addressed by the patent can provide a reasonfor combining the elements in the manner claimed.

Ook zal de gemiddelde vakman zich niet beperken tot de stand van de techniek die hetzelfde probleem oplost. Gezond verstand leert de vakman dat bekende producten voor de hand liggende andere toepassingen kunnen hebben, waardoor de vakman ook weet dat inzichten uit meerdere octrooien als stukken van een puzze in elkaar kunnen passen:

Second, the appeals court erred in assuming that a person of ordinary skill in theart attempting to solve a problem will be led only to those prior artelements designed to solve the same problem. The court wronglyconcluded that because Asano’s primary purpose was solving the con-stant ratio problem, an inventor considering how to put a sensor on an adjustable pedal would have no reason to consider putting it on the Asano pedal. It is common sense that familiar items may have obvious uses beyond their primary purposes, and a person of ordinaryskill often will be able to fit the teachings of multiple patents to-gether like pieces of a puzzle.

Ook is het zeer wel mogelijk dat een inzicht geen uitvindingshoogte bezit door alleen maar aan te tonen dat het voor de hand liggend was om de combinatie te proberen:

Third, the court erred in concluding that a patent claim cannot be proved obvi-ous merely by showing that the combination of elements was obvious to try. When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill in the art has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense.

De Supreme Court overwoog tevens nog dat de Federal Circuit een te grote angst aan de dag had gelegd om aan 'hindsight' - ofwel 'kennis achteraf' - ten prooi te vallen: Finally, the court drew thewrong conclusion from the risk of courts and patent examiners falling prey to hindsight bias.

Waar het op aankomt is of een verbetering meer is dan het voorspelbare gebruik van tot de bekende stand van de techniek behorende elementen overeenkomstig hun bekende functies:

A court must ask whether the improvement is more than thepredictable use of prior-art elements according to their establishedfunctions. Following these principles may be difficult if the claimed subject matter involves more than the simple substitution of one known element for another or the mere application of a known tech-nique to a piece of prior art ready for the improvement. To determine whether there was an apparent reason to combine the known ele-ments in the way a patent claims, it will often be necessary to look to interrelated teachings of multiple patents; to the effects of demands known to the design community or present in the marketplace; and tothe background knowledge possessed by a person having ordinaryskill in the art. To facilitate review, this analysis should be made ex-plicit. But it need not seek out precise teachings directed to the chal-lenged claim’s specific subject matter, for a court can consider the in-ferences and creative steps a person of ordinary skill in the art would employ.

Ook voor de Nederlandse c.q. Europese situatie lijkt deze uitspraak behulpzaam, aangezien naar Europees octrooirecht de strikte benadering verkondigd wordt. Die is bijvoorbeeld te vinden bij Huydecoper/Van Nispen (Industriële Eigendom, 2002, p. 99) die het arrest van het Hof Den Haag van 23 april 1998 in EGP v Boston Scietific opmerkelijk vinden, zowel in benadering als in uitkomst, omdat het Hof uit een aantal verspreidde vindplaatsen (zij het wel op hetzelfde gebied van de techniek) afleidde dat de materie van het betreffende octrooi niet inventief was. Zo opmerkelijk hoeft die benadering niet per se gevonden te worden en het Haagse Hof heeft die benadering - naar mijn oordeel terecht - dan ook 'in het vaste repertoire' opgenomen, zoals in latere arresten als Scimed v Medinol (2006) en Cordis v Schneider (2007). Die uitspraken zien alledrie - waarschijnlijk niet toevalligerwijs - op octrooien voor stents.