Keune Haircosmetics: overdracht Turkse merken conform Turks recht

47405.jpg

In zijn vonnis van 30 mei 2007 geeft de Haarlemse voorzieningenrechter een bevel aan de voormalig distributeur van Keune Haircosmetics voor Turkije om de Turkse Keune-merken conform Truks recht over te dragen. Partijen waren het kennelijk eens dat de overdracht van de Turkse merken door Turks recht werd beheerst, maar verschilden van mening over de eisen waaraan voldaan diende te worden. Het verweer was 'weinig indrukwekkend' en werd weerlegd door in het geding gebrachte adviezen over Turks recht.

Het vonnis op boek9