Tweede medische indicatie geen basis voor Aanvullend Beschermings-Certificaat

47407.jpg

Het Europese Hof heeft in zijn Silkis-arrest van 17 april 2007 bevestigd dat een tweede medische indicatie octrooi geen grond vormt voor een separaat Aanvullend Beschermings-Certificaat.

In een arrest dat niet uitblinkt in leesbaarheid bevestigt het Hof zijn eerdere - en evenzeer moeilijk leesbare - uitspraak van 4 mei 2006 in Massachusetts Institute of Technology ('MIT').

Waar het op neerkomt is dat een zogeheten 'ABC' verleend wordt per 'product'. Een 'product' wordt in artikel 1 van de Verordening 1768/92 gedefinieerd als 'de werkzame stof of de samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel'. Voorwaarde voor een ABC is dat dit product beschermd wordt door een 'basisoctrooi'. De vraag rijst dan of wanneer één werkzame stof bescherming geniet door twee verschillende octrooien voor twee verschillende medische indicaties per medische toepassing gesproken kan worden van een verschillend product. Als dat het geval zou zijn, zouden per therapeutische toepassing verschillende Aanvullende Bescherminsg-Certificaten kunnen worden verleend en de octrooibescherming gedurende een langere periode kan worden verlengd.

In zijn MIT-arrest oordeelde het Hof al dat het begrip 'product' ziet op de werkzame stof zelf, los van het therapeutisch gebruik daarvan, zodat de vlieger van meerdere Aanvullende Beschermings-Certificaten niet opgaat. Het Silkis-arrest bevestigt dat.

HvJEG, 17 april 2007, Silkis

HvJEG, 4 mei 2006, MIT