Overdraagbaarheid Gemeenschapsmodelrecht?

De rechtbank Assen overwoog in het Bedstede-vonnis dat een Gemeenschapsmodelrecht overdraagbaar is. De vraag rijst of dat oordeel stand zal houden. Goederenrechtelijk lijkt er het nodige af te dingen op wat de Voorzieningenrechter overweegt ter zake van (a) de eisen die aan een akte van overdracht van auteurs- en modelrechten gesteld dienen te worden en (b) de vraag of een gemeenschapsmodelrecht overdraagbaar is.

zie de noot: Overdraagbaarheid Gemeenschapsmodel en wat is een akte?