"Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht" verschenen

47415.jpg

Mijn boek "Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht" is verschenen bij Boom Juridische Uitgevers.
Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht is nog een wat stiefmoederlijk bedeeld onderwerp in de Nederlandse juridische literatuur. Er is een fraai proefschrift van Van Eechoud over IPR en auteursrecht uit 2003, maar een behandeling van het IPR die ziet op de intellectuele eigendom was nog niet voorhanden. Dit boek voorziet in die lacune.