Benoeming tot bijzonder hoogleraar Technologie Overdracht

47414.jpg

Het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER), Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht maakt bekend dat Th.C.J.A. van Engelen met ingang van 20 februari 2007 bij het CIER is benoemd tot bijzonder hoogleraar Licentiering en overdracht van technologie.

"Dit is de eerste leerstoel in Nederland op dit vakgebied. De laatste 10 jaar neemt het belang van IE-rechten als aparte "asset class" binnen de (internationale) transactiepraktijk sterk toe. De vermogensrechtelijke positie van IE-rechten komt daarmee centraal te staan, evenals internationaal privaatrechtelijke perikelen. Dat is een juridisch terrein dat in kaart gebracht dient te worden en voor de praktijk hanteerbare oplossingen dient te gaan bieden. De vragen die door de kenniseconomie worden opgeroepen schreeuwen om een antwoord en het recht dient zich snel tot een voor innovatie gunstige omgevingsfactor te ontwikkelen in plaats van een ‘blok aan het been’ te zijn. De mogelijkheid om op dat nog grotendeels braakliggende terrein onderzoek te kunnen doen en onderwijs te kunnen geven spreekt me zeer aan."

www.cier.nl