Prestatiebescherming thuisspelende voetbalclubs?

In het vonnis van 5 oktober 2006 in de zaak Videma v Cafe De Overtoom overweegt de voorzieningenrechter dat thuisspelende voetbalclubs recht hebben op bescherming van de exploitatie van de wedstrijden en derhalve de uitzendrechten daarvan.

Deze overweging wordt gedaan om vervolgens aan te geven dat dit recht van de voetbalclubs iets anders is dan de auteursrechten op filmbeelden van die wedstrijden, voor welk recht Videma in die procedure opkwam.

De overweging van de rechtbank lijkt te suggereren dat de rechtbank misschien voelt voor bescherming van voetbalwedstrijden los van het zogeheten huisrecht, zoals dat door de Hoge Raad in zijn twee voetbaluitspraken tot nu toe voorop gesteld wordt. Het is echter de vraag of deze overweging in die ruime zin gelezen mag worden, aangezien dit onderwerp in die procedure niet centraal stond en de overweging een 'terloops' karakter lijkt te hebben.

IEPT20061005, Rb Amsterdam, Videma v Cafe De Overtoom

IEPT20030523, HR, KNVB v Feyenoord