Innovatief innoveren

6166.jpg

In "Open Innovation" (HBS Press, 2003) beschrijft Chesbrough op overtuigende wijze hoe de manier waarop succesvolle ondernemingen innoveren verandert van 'gesloten' naar 'open'. In het klassieke 'gesloten' model wordt kennis intern ontwikkeld en geëxploiteerd. Dat beperkt zowel de hoeveelheid kennis en inzicht waarop men een nieuw produkt of dienst kan baseren als ook de mogelijkheden om de in de ontwikkeling van kennis geinvesteerde kosten terug te verdienen. Richt men zijn ondernemeing daarentegen zo in dat externe kennis ook wordt benut - van 'not invented her'-syndroom tot 'proudly found elsewhere' - en de ontwikkelde kennis eventueel ook extern wordt aangeboden, dan is sprake van 'open' innovatie. 
Het boek bevat onder meer een case studie van Xerox Parc dat aan de wieg stond van de PC, de grafische interface, ethernet en electronisch printen; technologieën, die Xerox zelf niet te gelde wist te maken, maar wel de bakermat vormden voor bijvoorbeeld de successen van Apple, Adobe en 3Com. Aan de hand van andere voorbeelden van Microsoft, IBM, Intel, Lucent, Cisco en Procter & Gamble illustreert Chesbrough dat het 'doet-het-zelf' principe een 'sta-in-de-weg' is voor het succesvol ontwikkelen en exploiteren van technologieën. 
Voor intellectuele eigendommen betekent dit de rol daarvan van 'wapen-in-de-concurrentiestrijd' verbreedt tot een vermogensbestanddeel dat aan derden in gebruik wordt gegegeven of overgedragen. Daarmee komen vragen als wie is de rechthebbende, de vermogensrechtelijke implicaties van een overdracht en licentie, de verpandbaarheid, de afbakening van de beschermingsomvang en de positie in geval van faillissement op de voorgrond te staan. In een transactie-praktijk is rechtszekerheid een veel groter goed dan in een procespraktijk en het intellectele eigendomsrecht ziet zich voor de taak gesteld daar vooruitgang te boeken: innoveren dus. 
Kortom, een inspirerend boek dat inzicht verschaft in hoe de praktijk zich ontwikkeld. Bleef "Rembrandts in the Attic" (Rivette/Kline, HBS Pres, 2000) nog wat steken bij het beschrijven van wat in theorie allemaal mogelijk is bij de exploitatie van octrooien en was dat boek achteraf bezien ook wel gekleurd door de gekte van de 'internet-bubbel- van eind jaren negentig, dit boek geeft aan dat dit fenomeen niet met het badwater van die hype dient te worden weggespoeld. 
In het recent (2006) verschenen "Open Business Models" beschrijft Chesbrough vervolgens de business modellen die nodig zijn om de beginselen van 'open innovation' in de praktijk te brengen.

zie ook : openinnovatie.nl