Beautypartners.nl: domeinnaam overdraagbaar vermogensrecht waarop leveringsbeslag mogelijk is

In een arrest van 17 januari 2007 bepaalt het Hof Den Bosch dat een (recht op) een domeinnaam een vermogensrecht is dat overdraagbaar is. Bij dat laatste kiest het Hof vooral voor een praktische benadering door te overwegen dat SIDN aan overdrachten medewerking verleent.

Het gevraagde verlof tot het leggen van een verhaalsbeslag wegens gestelde inbreuk op merken- en handelsnaamrechten wordt afgewezen omdat die gestelde inbreuk zich volgens het Hof niet verenigt met de dan vereiste openbare verkoop van de domeinnaam. Bovendien is het Hof van oordeel dat geen sprake is van vrees voor verduistering nu de domeinnaam voor een onderneming gebruikt wordt.

Het gevraagde verlof voor een leveringsbeslag ex artikel 734 Rv. wordt wel toegewezen, omdat vrees voor verduistering en openbare verkoop daarbij niet spelen.

Hof Den Bosch, 17 januari 2007, Domeinnaam Beautypartners.nl