Geen rechtsmacht Nederlandse rechter bij ontbreken Nederlandse inbreuk

6146.jpg

In het arrest ADP v Girardini van 31 augustus 2006 bepaalt het Hof Den Haag dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft nu niet voldoende is onderbouwd dat sprake is van inbreukmakende handelingen in Nederland.
In deze procedure tussen twee Duitse eisers en drie Italiaanse gedaagden was naar het oordeel van het Hof niet voldoende onderbouwd dat sprake was van een auteursrechtelijke openbaarmaking in Nederland, nu de meubels waar het hier om ging, niet in Nederland aan het publiek ter beschikking kwamen en ook verder niet van onrechtmatig handelen in Nederland bleek. Het Hof benadrukte ook dat indien de Nederlandse rechter zijn rechtsmacht dient te beoordelen op basis van de EEX-Verordening, hij de de gestelde grondslag nader dient te onderzoeken en niet enkel kan afgaan op het gestelde in de dagvaarding.

Hof Den Haag, 31 augustus 2006, ADP v Girardini