IE-Goederenrecht verschenen bij Uitgeverij Boek9

De goederenrechtelijke aspecten van de verschillende IE-rechten worden in dit boek centraal behandeld. Daarmee schept dit boek enige orde in de goederenrechtelijke wanorde die het gevolg is van het verzuim van de wetgever om een Boek 9 BW tot stand te brengen.

Het boek voorziet in de behoefte van de praktijkjurist die geconfronteerd wordt met transacties die betrekking hebben op meerdere IE-rechten, zoals bij een overname, fusie of financiering of een curator die meerdere IE-rechten binnen of buiten de boedel aantreft. Wie is rechthebbende, is een overdracht rechtsgeldig en is een IE-recht mogelijk verpand, zijn vragen die behandeld worden. Die vragen spelen in de procespraktijk waar de eiser uiteraard rechtsgeldig rechthebbende of licentiehouder dient te zijn. Zowel de hoofdlijnen als de onvermijdelijke details worden in kaart gebracht. Ingegaan wordt op de goederenrechtelijke systematiek zoals die voor verschillende IE-rechten geldt (of juist ontbreekt) en stilgestaan wordt bij de goederenrechtelijke status van de licentie. Het boek is mede bedoeld voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan universiteiten, hoge scholen en praktijkopleidingen.

Prijs: € 60 (incl. BTW)
Pagina’s: 509

Meer info
Bestellen