Het Europese eenheidsoctrooi en het Eenheidsoctrooigerecht – een stap vooruit?

53988.jpg

AA 2016, p. 100-103. Wanneer het Europese eenheidsoctrooi en het Europese octrooigerecht een feit worden, is dat zonder meer een revolutionaire stap die grote veranderingen met zich brengt. Maar is dat een stap voorwaarts of niet?

In Europese octrooikringen wordt gespannen uitgekeken naar het antwoord op de vraag of een Europees Eenheidsoctrooi binnenkort werkelijkheid zal worden of niet. De Europese verordening,  waarmee een Europees Eenheidsoctrooi wordt gecreëerd, en de Europese Octrooigerecht-overeenkomst,  waarmee een bijbehorende Europese rechter in het leven geroepen wordt, zijn al geruime tijd uitonderhandeld en vastgesteld. Het wachten is slechts op het vereiste aantal ratificaties. Indien die stap uitblijft dan ziet het er echter naar uit dat het nog decennia zal duren voordat deze mogelijkheid zich weer zal aandienen. De vraag die rijst is of de introductie van het Europese Eenheidsoctrooi en een Europese octrooirechter een stap voorwaarts lijkt of niet. Kortom, is er reden tot zorg? Wat volgt is een opiniërende beschouwing, met als conclusie dat het juridische bouwwerk degelijk oogt en de beslissende factor waarschijnlijk de kwaliteit van de rechters zal zijn.  Verder hangt de Brexit-dreiging ook als een donkere wolk boven de voor inwerkingtreding van het Eenheidsoctrooi-pakket noodzakelijke ratificatie door het Verenigd Koninkrijk.

Het artikel