IE-Beginselen: nieuw IE handboek verschenen bij Boek9

54039.jpg

Het nieuwe handboek IE-Beginselen van de hand van Dick van Engelen is in druk verschenen bij Uitgeverij Boek 9. In 631 pagina’s wordt het voor Nederland geldende  IE-recht beschreven. De nieuwe Merkenrichtlijn en per 23 maart 2016 in werking tredende nieuwe Uniemerkenverordening zijn in het handboek verwerkt, inclusief de rechtspraak tot 1 januari 2016.
 
Het Nederlandse intellectuele eigendomsrecht (“IE”) is tegenwoordig vooral geïmplementeerd Europees recht en internationaal verdragsrecht.  

In dit boek wordt het Nederlandse IE-recht in kaart gebracht vanuit een Europees en internationaal perspectief en met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie als vertrekpunt. Na een bespreking van de beginselen van het internationale IE-recht, wordt per IE-recht ingegaan op de voor dat recht belangrijkste ‘W’-vragen: wat wordt beschermd, wat is de beschermingsomvang, welke handelingen zijn inbreukmakend, welke handelingen zijn toegestaan, wie is rechthebbende, wat is de beschermingsduur, en welke internationale regels zijn van toepassing.
 
Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan universiteiten, hoge scholen en praktijkopleidingen. Het wordt ieder jaar geactualiseerd in een nieuwe druk uitgegeven. Evenals als andere publicaties van Boek 9 is het voor Boek9plus-webabonnees en sponsors ook online beschikbaar als tussentijds geactualiseerd webboek, voorzien van hyperlinks naar wetteksten en IEPT-rechtspraak. Dit boek is onderdeel van de serie IE-Handboeken van Boek 9."

Van dit boek is ook een paperback studenteneditie verkrijgbaar.

Bestel hier.