Benoemd tot hoogleraar in Maastricht

Uit het persbericht: "Prof. Dick van Engelen is met ingang van 1 februari 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Intellectuele Eigendom Proces- en Transactiepraktijk aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.
Hij zal onder meer onderwijs geven binnen het bestaande Advanced Masters programma IP and Knowledge Management (IPKM) en nieuw op te zetten onderwijsprogramma’s rond het in oprichting zijnde Europese Unified Patent Court en binnen het kader van de Brightlands Maastricht Health Campus en andere praktijkgerichte opleidingen.

Bericht op Boek9.nl 

Profielpagina Dick van Engelen Universiteit Maastricht