Economische Zaken: Beleidsvisie Octrooibeleid en MKB

Met de beleidsvisie Octrooibeleid en MKB presenteerde Staatssecretaris Van Gennip op 18 juni 2006 een evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 en voorstellen barrières voor het MKB om gebruik te maken van het octrooisysteem verlaagd moeten worden. Deze voorstellen betreffen (a) het toevoegen van een schriftelijke toelichting aan het nieuwheidsonderzoek (written opinion) en (b) het afschaffen van het 6-jarig octrooi. Ook komt er de mogelijkheid van aanvragen in de Engelse taal (met conclusies vertaald naar het Nederlands), waardoor mogelijke vertaalkosten komen te vervallen.

Beleidsvisie Octrooi en MKB