Russisch en Nederlands recht beheersen rechtsovergang Wodka-merken

Vonnis rechtbank Rotterdam van 14 juni 2006 over vraag wie rechthebbende is op de Benelux-merken Moskovskaya en Stolichnaya. De rechtbank oordeelt dat de rechtsopvolging onder algemene titel tussen twee Russische vennnootschappen beheerst wordt Russisch recht. De overdracht van Benelux-merken op grond van een door Nederlands recht beheerste overeenkomst wordt volgens de rechtbank echter door Nederlands recht beheerst.

 Vonnis rechtbank Rotterdam, 14 juni 2006, FKP v Spirits