Voor nietigheidsoordeel hoeft laatst aangezochte rechter niet te wachten op buitenlandse rechter

47399.jpg

Artikel 27(1) EEX-Vo bepaalt dat wanneer tussen dezelfde partijen in verschillende lidstaten procedures over hetzelfde onderwerp aanhangig zijn, de laatst aangezochte rechter moet schorsen totdat de bevoegdheid van de eerst aangezochte rechter vaststaat. In Nooteboom v Faymonville maakte de Haagse rechtbank gebruik van de door het Europese Hof in zijn Overseas Union-arrest geboden ruimte door te bepalen dat dit niet geldt wanneer de nationale rechter een exclusieve bevoegheid heeft, zoals ter zake van de geldigheid van octrooien conform het bepaalde in artikel 16 EEX-Vo.

IEPT20070926, Rb Den Haag, Nooteboom v Faymonville