Overdraagbaarheid modelrecht en toereikende akte

47403.jpg

Rechtbank Den Haag 27 juni 2007: Er is sprake van een toereikende akte van overdracht van auteursrecht nu het stuk is ondertekend door de maker en duidelijk is dat de rechten overgedragen worden. Probleem dat niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel niet overdraagbaar is speelt niet nu dit recht pas ontstaat door het op de markt brengen van het model wat pas na de beoogde overdracht plaatsvond, zodat de koper om die reden rechthebbende van dat recht is.

IEPT20070627, Rb Den Haag, Starform v Time Out