Flodder 3: Licentie in faillissement

47402.jpg

Rechtbank Amsterdam 16 augustus 2007: Partijen zijn het er over eens dat vanwege het Nebula-arrest van 3 november 2006 van de Hoge Raad de curator in faillissement de auteursrechten kan overgedragen vrij van de eerder verleende licentie. De curator vordert dat licentienemer CNR Music bevolen wordt de exploitatie te staken, maar dat is in de ogen van de rechtbank een brug te ver. CNR Music heeft toegezegd om tijdens het faillissement de exploitatie van de licentie te staken. De curator wil een stap verder gaan en dat CNR Music de exploitatie ook wordt verboden voor de situatie na faillissement, dan wel voor het geval het auteursrechten aan een derden worden overgedragen. De consequentie van de omstandigheid dat de curator het auteursrecht vrij van licentie kan overdragen is echter dat dit alleen speelt indien de curator die rechten daadwerkelijk weet over te dragen tijdens het faillissement. Mocht die onzekere gebeurtenis echter niet plaatsvinden - en de curator die mogelijkheid dus niet weet te benutten - dan blijft de licentie op het auteursrecht rusten. De voorzieningenrechter concludeert dan ook dat hij op die onzekere omstandigheid niet behoeft te anticiperen en de curator in wezen een verkapte verklaring voor recht vordert waarvoor in kort geding geen plaats is. De curator hoopte met een vonnis in de hand potentiele kopers gerust te kunnen stellen, maar de voorzieningenrechter leent zich er niet voor om een verkapte 'legal opinion' af te geven.

Vervolgens oordeelt de voorzieningenrechter dat hier sprake is van een geschil inzake de handhaving van auteursrechten - ook al gaat het over de status van een licentie - zodat een volledige proceskosten veroordeling op grond van artikel 1019h Rv wordt gegeven.

IEPT20070816, Rb Amsterdam, Flodder 3