Opening van zaken - rapport innovatiebeleid AWT

47384.jpg

De Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid wijst in zijn in 2006 verschenen advies Opening van zaken het Ministerie van Economische Zaken op gemiste kansen in het innovatiebeleid. Open innovatie vergt een integrale benadering van innovatie. De AWT doet onder meer de volgende aanbevelingen om: (i) verhoog de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk van octrooiverlenin; (ii) bewaak de toegang tot kennis voor openbare innovatie en (iii) verduidelijk de relatie tussen intellectueel eigendom en mededingingsbeleid in een wereld van open innovatie.

Het advies