Geen prestatiebescherming - geoorloofd aanhaken aan

47383.jpg

In zijn vonnis van 29 februari 2008 in de zaak Ampy v Range King oordeelde de Haarlemse voorzieningenrechter dat het aanbieden van magneetkaarten die in andermans betaalsystemen functioneren niet onrechtmatig is tegenover de aanbieder van het betaalsysteem. De zaak lijkt op de klassieker Decca v Holland Nautic, waarin de Hoge Raad tot eenzelfde oordeel kwam inzake het aanbieden van ontvangers voor andermans navigatie-systeem. In plaats van ontvangers ging het nu om magneetkaarten, maar voor beide producten geldt dat ze geen bestaansrecht hebben zonder de door een ander in het leven geroepen infrastructuur: een plaatsbepalingssysteem bij decca of een betaalsysteem bij Ampy. In de lijn van het Decca-arrest komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat dit handelen niet onrechtmatig is.

IEPT20080229, Rb Haarlem, Ampy v Range King