Niet overdraagbare rechten op niet-gedeponeerd merk en voorgebruik

47417.jpg

In het Green Smiles-arrest van 14 februari 2007 stelt het Hof Leeuwarden vast dat de rechten op een niet-gedeponeerd merk en de rechten verbonden aan het voorgebruik daarvan niet-overdraagbaar zijn. Daaraan verbindt het hof de conclusie dat een licentie daarop evemin mogelijk zou zijn. Dat laatste lijkt me niet direct juist. Het eerste wel en daarmee is deze zaak een voorbeeld van een praktijkgeval waarbij het niet-overdraagbaar zijn van rechten vanwege het bepaalde in artikel 3:83(3) BW in de praktijk speelt.

Het arrest op Boek9