Innovatie vernieuwd. Opening in viervoud

47380.jpg

In mei van dit jaar verscheen het rapport: Innovatie vernieuwd. Opening in viervoud van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het rapport bepleit dat aen nieuw, open innovatiebeleid met aandacht voor sociale innovatie nodig is. In dit rapport geeft de WRR aanbevelingen voor verbetering van het innovatieproces: Het innovatiebeleid dat de WRR voorstelt, biedt openingen: over grenzen heen, voor samenwerking, voor verrassingen en voor uitdagers. Innovatie over grenzen heen van landen, sectoren, technologieën en regio's. Samenwerking en uitwisseling bevorderen in en tussen bedrijven en instellingen. Vormen van organisatie en toezicht die innovatie stimuleren, obstakels wegnemen en ruimte geven aan uitdagers.

Het rapport