Grensoverschrijdend verbod Nieuw Zeelands kwekersrecht

47381.jpg

In het vonnis van 2 juni 2008 in de zaak Vletter & Den Haan v Van Zanten vaardigt de Haagse rechtbank een grensoverschrijdend verbod uit ter zake van inbreuk op Nieuw Zeelandse kwekersrecht.

Voor wat betreft de inhoud van het toe te passen Nieuw Zeelandse recht neemt de rechtbank aan dat het in Nieuw Zeeland aan Vletter & den Haan verleende kwekersrecht Vletter & den Haan tenminste het recht geeft gedaagde sub 2 te verbieden teeltmateriaal van het ras voor handelsdoeleinden voort te brengen, te koop aan te bieden en te verhandelen.

Daarbij baseert de rechtbank zich op de omstandigheid dat Nieuw Zeeland partij bij het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten van 2 december 1961, herzien te Genève op 10 november 1972 en 23 oktober 1978 (Trb. 1984, 97).

IEPT20080602, Rb Den Haag, Vletter & Den Haan v Van Zanten