Hof Amsterdam bevestigt onrechtmatigheid 'ambush marketing' met Bavaria Leeuwenhose

47427.jpg

In zijn arrest van 23 november 2006 bevestigt het Hof Amsterdam het eerdere vonnis van de President Utrecht. Door op zeer grote schaal Leeuwenhosen bij een wedstrijd van het Nederlands elftal uit te delen, wetend en zelfs beogend dat de toeschouwers deze zullen meenemen en zullen dragen in het stadion, maakt Bavaria reclame in het stadion hetgeen onrechtmatig is jegens Heineken die - naar onbestreden is - een aanzienlijk bedrag moet betalen om exclusief reclame in het stadion te mogen maken, en onrechtmatig jegens de KNVB omdat de waarde van sponsorcontracten daardoor zou kunnen worden aangetast. Dat de effectiviteit van Bavaria’s reclame-uiting naar haar zeggen niet zeer groot is, wat daar verder van zij, maakt deze inbreuk op de exclusiviteit van reclame in het stadion niet rechtmatig. Het hof merkt daarbij nog op dat voor een verbod op een gedraging voldoende is dat door die gedraging schade zou kunnen ontstaan.
IEPT20061123, Hof Amsterdam, Bavaria v KNVB