Haagse Voorzieningenrechter past Pools en Chinees recht toe

47395.jpg

In zijn vonnis van 10 oktober 2007 in OTI v Smartrac past de Haagse voorzieningenrechter Pools en Chinees recht toe en komt tot het oordeel dat het "wapperen" met een octrooi naar het recht van die landen niet onrechtmatig is.

De zaak ziet op octrooien over beveiligingstechnologie voor creditkaarten en identiteitsbewijzen. Het Nederlandse Smartrac had in "to whom it may concern" brieven aan Poolse en Chinese relaties met haar octrooien "gewapperd" - zoals de voorzieningenrechter dat noemt - en in kort geding werd daartegen opgetreden. De grensoverschrijdende - en relatieve - bevoegdheid van de rechtbank Den Haag werd niet bewtist. Op grond van zowel de lex loci delicti-hoofdregel als op grond van de marktaanknopingsregel past de rechter vervolgens Pools en Chinees recht toe en oordeelt dat een en ander niet onrechtmatig is naar het recht van die landen. Bij de Chinese casus overweegt hij nog expliciet dat dit naar Nederlands recht mogelijk anders zou hebben gelegen.

IEPT20071010, Rb Den Haag, OTO v Smartrac