Geen overdracht handelsnaam zonder akte

47391.jpg

Geen overdracht oudere handelsnaamrechten Van Veldhuisen wegens ontbreken akte:
Het standpunt van Van Veldhuisen c.s. dat een akte voor de overdracht van de handelsnaam in een geval als het onderhavige niet nodig is, is onjuist.
De handelsnaam is geen afhankelijk recht dat als zodanig met de onderneming mee overgaat. Dat kan ook niet, nu een onderneming als zodanig niet kan worden overgedragen. Er is veeleer sprake van de overdracht van de diverse activa. Ook indien Van Veldhuisen c.s. heeft bedoeld te stellen dat de overdracht van de handelsnaam is te herleiden tot een verbintenisrechtelijk kader samenhangende met het scheiden der wegen van [Y] en [Z] van Veldhuisen (de 'splitsing' van de ven-nootschap onder firma Automotorencentrum Van Veldhuisen en de oprichting van Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engine Parts BV), kan dit haar niet baten. Van Veldhuisen c.s. heeft niet gesteld en niet is gebleken welke verbintenissen moeten worden geacht aan de overdracht van de handelsnaam ten grondslag te liggen. Ook is niet gesteld of gebleken welke voor de handelsnaam essentiële vermogensbestanddelen zijn ingebracht in welke van de beide BV's. De rechtbank kan er dan ook niet omheen dat de voor de overdracht van de handelsnaam op grond van art. 3:95 BW vereiste akte ontbreekt.

IEPT20080116, Rb Den Haag, Carbonell v Van Veldhuisen