Een IE-Quick Scan voor curatoren

45515.jpg

TvI Mei 2013, p. 101-106. Hoe krijgt de curator grip op ongrijpbare vermogensbestanddelen, zoals intellectuele eigendomsrechten (“IE-rechten”)? Dat is de vraag waar menig curator zich na zijn benoeming mee geconfronteerd ziet. Het praktisch en kostenefficiënt in kaart brengen van wat er zoal in de boedel zit of – belangrijker – behoort te zitten, is één van de eerste taken van de curator. Dat is met name van belang als die curator verwelkomd wordt door voormalig aandeelhouders en directie die al voortvarend aan het doorstarten zijn. De gemiddelde curator voelt zich bij het verkennen van het IE-rechtelijk terrein als “een kat in een vreemd pakhuis”. Het verkennen van wat er aan IE-rechten in de boedel zit, roept vragen op die liggen op een knooppunt tussen het goederenrecht, het IE-recht, het internationaal privaatrecht en het faillissementsrecht. In de praktijk zijn dat disciplines die veelal door verschillende specialisten worden beoefend. Daardoor is de kans op Babylonische spraakverwarringen en het optreden van enige “blikschade” niet denkbeeldig. Dit artikel geeft de curator wat ‘tips en trics’ voor de inhoud van de gereedschapskist, waarmee hij de IE-rechtelijke uitdagingen in ieder geval in kaart kan brengen. Voor een QuickScan geldt het motto “grote stappen, snel thuis”. De rechtgeaarde curator zal dus ook voor ogen houden dat de uiteindelijke analyse vaak subtieler zal blijken te liggen dan op het eerste gezicht lijkt.

TvI 2013, p. 101-106