Boek 9 BW noodzakelijk om innovatie te stimuleren

Persbericht Universiteit Utrecht:

47393.jpg

"Om Nederland als vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven aantrekkelijk te maken is het belangrijk het Burgerlijk Wetboek alsnog te voltooien met een Boek 9 over intellectuele eigendom en licenties." Dat bepleitte Prof. Dick van Engelen woensdag 14 november in zijn inaugurele rede als eerste Nederlandse hoogleraar voor Technologie Overdracht aan de Universiteit Utrecht. In zijn oratie "Tijden veranderen, stil staand ga je achteruit" ging hij in op de groeiende marktwerking op het gebied van technologisch onderzoek door de opkomst van 'open innovatie' en de toenemende complexiteit van technologieën.

Bedrijven worden steeds afhankelijker van elkaars technologieën en onderlinge licenties. Het is dus belangrijk dat zij er op kunnen vertrouwen dat bij een faillissement bestaande licenties van kracht blijven en zij niet gedwongen kunnen worden hun productie stil te leggen. Anders krijg je een domino-effect waardoor hele ketens van bedrijven die gebruik maken van een bepaalde technologie als een kaartenhuis kunnen omvallen. Omdat startende bedrijven vaak alleen maar over octrooien en know how beschikken is het ook belangrijk dat het eenvoudig wordt die rechten als onderpand voor banken en investeerders te gebruiken.

Bij het in 1992 ingevoerde nieuwe Burgerlijk Wetboek is het oorspronkelijk geplande Boek 9, dat dit soort zaken zou moeten regelen, echter blijven liggen. "Als we innovatie willen stimuleren, is het noodzakelijk dat dit net zo eenvoudig en simpel wordt als het kopen van een brood bij de bakker en een licentie net zo sterk is als een hypotheek op een huis."

Goede Nederlandse wetgeving is dan een vereiste en kan bovendien een aanzet bieden voor Europese regels." In het informatietijdperk en een 'global economy' moeten deze zaken eigenlijk op Europese schaal geregeld worden. Omdat het naïef lijkt om te verwachten dat dit op afzienbare termijn zal gebeuren, is het in ieder geval van belang dat we zorgen dat we in Nederland de boel snel op orde brengen."