US Supreme Court harmoniseert rechtspraak over discovery voor buitenlandse procedures

Section 1782 van de Federal Rules of Civil Procedure maakt het mogelijk om in de Verenigde Staten bewijs te vergaren voor buitenlandse procedures. Op grond van die bepaling kan men nog voordat een buitenlandse procedure aanhangig is discovery in de Verenigde Staten verrichten. De rechtspraak van de verschillende Circuit Courts of Appeal was echter niet eenduidig over de voorwaarden waaronder dit mogelijk was. Op 21 juni 2004 wees de U.S. Supreme arrest in de zaak Intel v. AMD en verschafte duidelijkheid:

  • Dual discoverability - de eis dat in de buitenlandse procedure ook discovery mogelijk is - is geen vereiste.
  • Een interested party, die om discovery kan verzoeken, hoeft zelf geen procespartij in de buitenlandse procedure te zijn.
  • Ook een procedure bij administratieve instantie - zoals een mededingingszaak voor de Europese Commissie - kan een foreign tribunal zijn waarvoor discovery mogelijk is.
  • De Amerikaanse rechter kan discovery bevelen, maar hoeft dat niet. Hij heeft een eigen beoordelingsvrijheid.

Voor de tekst van INTEL CORP. v. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
Zie ook: Discovery in de VS voor procedures in Nederland, Tom Claassens, Advocatenblad 2004, p. 754-760 en
Bewijsvergaring in de V.S. voor buitenlandse procedures, Dick van Engelen, Advocatenblad 1998, p. 589-593.