SaaS-escrow: meer dan een theoretisch vangnet

47360.jpg

Automatiseringsgids 31-1-2013, artikel van Rolf Zaal:
"[...]. We wendden ons dus tot een onafhankelijke buitenstaander in de persoon van professor Dick van Engelen van de Universiteit van Utrecht.


De vraag luidt 'Spreekt het vanzelf dat een curator in het faillissement van een SaaS-provider onmiddellijk meewerkt aan SaaS-escrow?' Van Engelen: "Nee, in tegendeel, zou ik zeggen. Een curator zal zich moeten afvragen hoe hij de hoogst mogelijke waarde kan genereren voor de schuldeisers. Het ligt dus meer voor de hand om alles 'on hold zetten' en tegen de gebruikers van de Saas-dienst, of de Escrow-dienstverlener die namens hen optreedt, te zeggen 'Je kunt het komen ophalen, tegen betaling'. 
Betaling van..? De feitelijk voor de overdracht te maken kosten? "Nee, hij zal moeten gaan voor het hoogst haalbare bedrag. Een kwestie van loven en bieden, dus."
Dat heeft de curator in deze zaak - getuige zijn onmiddellijke enthousiasme over de escrow - kennelijk niet gedaan.
Van Engelen: "Wellicht speelde daarbij mee dat hij op de hoogte was van de interesse van een koper, die gebaat is bij rust onder de klanten... Wat dan wel laat zien dat de precedent-waarde van een casus als deze beperkt is".
Het artikel