Rechtskeuze bij overdracht auteursrecht?

47376.jpg

In zijn vonnis van 12 mei 2010 lijkt de rechtbank Utrecht - met partijen - uit te gaan van de toepasselijkheid van Schots recht op de overdracht van (o.m. Nederlanbds) auteursrecht. Omdat echter een ononderbroken keten van overdrachten tussen de verschillende gepretendeerde rechtsopvolgers ontbreekt wordt dit punt niet (definitief) beslist.

IEPT20100512, Rb Utrecht, TIE v CMC 
Overdracht auteursrecht beheerst door Schots recht. Geen ononderbroken keten van overdrachten: [...] nu een schriftelijk stuk ontbreekt waarmee de rechten en verplichtingen uit de ‘working agreement’ door Stayer zijn overgedragen op SMP. Dit betekent dat er geen ononderbroken reeks van schriftelijke stukken is aan te wijzen waarin telkens de rechten en verplichtingen uit de ‘working agreement’ aan rechtsopvolgers zijn overgedragen, zoals wel is vereist door Schots recht (en overigens ook door de Nederlandse Auteurswet). Meenemen software niet aannemelijk