Naschrift NJB 2012, p. 2968 bij reactie op "Twee voor de prijs van een"

47362.jpg

Naschrift NJB 2012, p. 2968 bij reactie van Wibier en Diamant: "UsedSoft vs. Oracle gaat niet over eigendom maar over contractsvrijheid"(NJB 2012, p. 2967).
Wibier en Diamant stellen – kort samengevat – dat Usedsoft vs. Oracle niet
over eigendomsrechten op onlichamelijke zaken gaat, maar slechts leert dat een licentiegever zich niet kan beroepen op een contractuele bepaling die de overdraagbaarheid van een licentie uitsluit. Anders dan zij echter veronderstellen, is bij uitputting van auteursrecht overdracht van een licentie of vorderingsrecht op de auteursrechthebbende niet aan de orde.
lees hier het volledige naschrift

zie ook: NLBlog Coen Drion, 13 februari 2013: Wat is iets?