Kwaliteit van octrooien moet omhoog

Octrooi.jpg

In het FD van zaterdag 28 juli verscheen een artikel van Ruud Peters, chief intellectual property officer bij Philips, die een pleidooi houdt voor een verbetering van de kwaliteit en efficiency van het systeem voor octrooiverlening. Daarin onder meer het aansprekende idee om na een verplichte 'search' de octrooiverlening 'on hold' te zetten en alleen door te zetten als de aanvrager een verzoek daartoe indient.

Lijkt me een goede gedachte !

Dit stelt Peters (onder meer): "Ik stel daarom voor om een octrooiaanvraag standaard slechts aan een beperkt onderzoek te onderwerpen, de zogenaamde ‘search’. Die bestaat uit een nieuwheidsonderzoek door het octrooibureau, inclusief een schriftelijke opinie, en de schriftelijke reactie daarop door de aanvrager. Dit voorlopige, relatief goedkope, openbare onderzoek leidt echter níét tot de toekenning van het octrooi. De aanvraag blijft als het ware in het vagevuur. Voor een diepgaand onderzoek, de zogenaamde ‘examination’ waarin beslist wordt over de toekenning van het octrooi, moet een speciaal verzoek worden ingediend bij het octrooibureau. Iedereen die belang heeft bij snelle duidelijkheid over de octrooiaanvraag mag zo’n verzoek indienen. Dat kan de aanvrager zelf zijn of een derde partij. Voor zo’n stevig onderzoek moet extra worden betaald. Wanneer na bijvoorbeeld vijf jaar niemand zo’n verzoek tot ‘examination’ heeft ingediend, komt de aanvraag automatisch te vervallen. Op die manier kunnen markt en samenleving zelf de prioriteiten van de octrooibureaus vaststellen."

Voor het gehele artikel