Kort geding Brein - KPN: structureel faciliteren inbreuk door Bit Torrent P2P-systeem onrechtmatig

47424.jpg

In het vonnis van 5 januari 2007 oordeelt de Haagse Voorzieningenrechter dat de houder van een Bit Torrent P2P website zich niet zelf schuldig maakt aan inbreuk op auteurs- en naburige rechten, maar wel onrechtmatig handelt door het structureel faciliteren van inbreuk door derden. Volgt een bevel tot verstrekking van NAW-gegevens van de websitehouder en tot het eventueel afsluiten van diens ADSL-verbinding.

Vonnis Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, 5 januari 2007, Brein v KPN