KNVB v Feyenoord: Hoge Raad bevestigt dat KNVB en clubs geen éénlijnprestatie zouden leveren

47432.jpg

In zijn arrest van 23 mei 2003 bevestigt de Hoge Raad zijn eerdere uitspraak in KNVB/NOS uit 1987. De prestatie van de clubs en de KNVB kwalificeert niet als een éénlijnsprestatie, zoals in het Decca-arrest bedoeld, en daarmee kan de KNVB langs die route geen aanspraak maken op een deel van de opbrengst van de 'uitzendrechten', die Feyenoord als exploitant van het stadion weet te realiseren.

Deze herhaling door de Hoge Raad doet er naar het mij voorkomt niet aan af dat dit oordeel onjuist was en is. Ik verwijs daarvoor naar mijn proefschrift paragraaf 7.4

IEPT20030523, HR, KNVB v Feyenoord