Hof Den Bosch past lex proprietas toe

47377.jpg

In zijn arrest van 14 oktober 2008 in Michaud v Owens onderschrijft ook het Hof Den Bosch dat een overdracht van Nederlandse auteusrechten onderworpen kan zijn aan Frans recht. Daarmee treedt het Bosche Hof in de voetsporen van het Hof Den Haag dat eerder in zijn Technip-arrest van 20 september 2007 ook accepteerde dat een overdracht van een internationale auteursrechtenprortefeuille onderworpen kon zijn aan het recht van slechts een jurisdictie in plaats van het recht van alle betrokken landen. Het hof Den Bosch knoopt aan bij het recht van de woonplaats van de rechthebbende, in casu Frans recht.

IEPT20081014, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

zie ook: Technip-arrest: Hof Den Haag accepteert goederenrechtelijke rechtskeuze!