Executiegeschil: akte vereist voor overdracht handelsnaam II

47382.jpg

Executiegeschil: Nadat Van veldhuijsen in een eerder vonnis van 16 januari 2008 (IEPT20080116) in het ongelijk was gesteld, omdat overdrachstsakten van de handelsnaamrechten ontbraken, werden in dit executiegeschil alsnog oprichtings- en inbrengakten overgelegd, die volgens de voorzieningenrechter als akten van overdracht konden kwalificeren.

Het verzuim om die akten in de eerdere procedure over te leggen kan echter niet in een executie-geschil worden hersteld, maar dat dient in hoger beroep plaats te vinden. Het bevel om de executie te staken wordt dan ook afgewezen, maar de voorzieningenrechter neemt aan dat die executie, vanwege deze nieuwe feiten, door de executant wellicht nagelaten zal worden.

IEPT20080326, Rb Den Haag, Van Veldhuijsen v Carbonell

IEPT20080116, Rb Den Haag, Carbonell v Van Veldhuisen