CIER-lezing: Bescherming van 'business methods' door auteurs- en merkenrecht?

47388.jpg

CIER-lezing - Dick van Engelen - 20 februari 2008: Bespreking van een aantal vonnissen uit 2007 waarin aan technologie en 'business methods', die octrooirechtelijk vogelvrij zijn, via met name het auteursrecht bescherming wordt verleend. Hoewel die bescherming niet gelijk gesteld kan worden aan de bescherming die een octrooi kan bieden, lijkt deze atuersrechtelijke bescherming, zeker in combinatie met het merkenrecht, in de praktijk een behoorlijke afscherming mogelijk te maken.

De verruiming van de auteursrechtelijke beschermingsmogelijkheden kan zo tot onverwachtte consequenties leiden.

 

Hand-out Presentatie