Webinar IE-update 1e kwartaal 2018

IE-update 1e kwartaal 2018 banner.png

In deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het intellectuele eigendomsrecht van het eerste kwartaal van 2018 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten, octrooi- en merkengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met een academische vooropleiding. De webinar duurt één uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op. De webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú uitkomt. 

Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de IE-update 1e kwartaal 2018 hier. Na de bestelling ontvangt u binnen één werkdag de video, het cursusmateriaal en de factuur. Na betaling van de factuur, het goed beantwoorden van de vragenlijst en het opgeven van het juiste codewoord ontvangt u binnen drie werkdagen een certificaat van deelname.  

Lees meer op Boek9.nl